Gridiron Victoria

Posted by John Torcasio (Melbourne, Australia) on 15 November 2016 in Sport & Recreation.

Gridiron Victoria Vic bowl 2016

 

Canon EOS-1D X Mark II
1/1000 second
F/3.2
ISO 2000
300 mm

gridiron
victoria
vic
bowl
2016

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon